parallax background

צנתרים ורידיים

צנתר ורידי מרכזי (Central Venous Catheter)

מאפשר גישה ורידית קבועה. הצנתרים האלה משמשים למתן נוזלים, תרופות, טיפול והזנה תוך ורידיים ונטילת דם.

הצורך בצנתר ורידי מרכזי עולה כאשר יש צורך בטיפול ארוך טווח של שבועות עד שנים.

הכנסת הצנתרים מתבצעת דרך וריד בצוואר, זרוע, בית החזה או המפשעה. נוכחות של צנתר כזה מייתר דקירות חוזרות של ורידים, פגיעה בורידים אלה עקב דיקור חוזר או הזלפת חומרים שפוגעים בהם.

החדרת הצנתרים מתבצעת תמיד בסביבה סטרילית ובהנחיית אולטראסאונד.

צנתר ורידים מרכזי

מה זה פיק ליין

PICC line (Peripherally Inserted Central Catheter)

צנתר זה מוחדר לוריד בזרוע, מעל המרפק.

צנתרים אלה יכולים להיות בעלי צינורית אחת או שתיים. ראשית, האזור עובר ניקוי יסודי וכל סביבתו מכוסה בבד סטרילי.

בעזרת אולטראסאונד, הרופא המבצע את הפעולה יראה את הוריד הרצוי ויאלחש את האזור בדקירה עדינה. לאחר שהאזור מאולחש, יחדיר מחט אל הוריד הרצוי ולתוכה יחדיר תיל עדין.

בשלב זה, על גבי התיל תוחדר צינורית ובעזרת שיקוף יעביר את הצינורית עד למיקום הרצוי. בתום הפעולה הצינורית תישטף וקצה הצינורית יודבק לזרוע בעזרת מדבקה.

צנתרים אלה נועדו לשימוש קצר של מספר שבועות לצורך טיפול אנטיביוטי או הזנה תוך ורידית כמו גם נטילת דמים. יש לשמור על אזור זה נקי ויבש.

 מה זה פורט- Port

צנתר זה מוחדר בדופן בית חזה עליון, לרוב מימין. צנתרים אלה הינם בעלי קופסית קטנה ובעלי צינורית אחת.

בהתחלת התהליך האזור עובר ניקוי יסודי וכל סביבתו מכוסה בבד סטרילי.

בעזרת אולטראסאונד, הרופא המבצע את הפעולה יראה את הוריד הרצוי בבסיס הצוואר ויאלחש את האזור בדקירה עדינה.

לאחר שאזור מאולחש, יחדיר מחט אל הוריד הרצוי ולתוכה יחדיר תיל עדין.

לאחר מכן, יאלחש גם את דופן בית החזה, לרוב מימין.

 בדופן בית החזה יבצע חתך רוחבי קצר ויצור כיס לתוכו תוחדר קופסית הפורט.

העברת הצנתר מתבצעת גם היא מתחת לעור. בשלב זה, על גבי התיל תוחדר צינורית ובעזרת שיקוף יעביר את הצינורית עד למיקום הרצוי. בתום הפעולה הפורט ישטף. הפתח בדופן בית החזה ייתפר ומעליו תודבק מדבקה.

יש לשמור על אזור זה נקי ויבש למשך כשבוע, וזאת עד להחלמת הפצע הניתוחי.

הפורט נועד לשימוש ארוך טווח לטיפול אונקולוגי או למטופלים בהם הגישה הוורידית הינה קשה ביותר. הפורט והצינור נמצאים כולם מתחת לעור.

צנתר מתועל

צנתר זה מוחדר לוריד בבסיס הצוואר, לרוב מימין. צנתרים אלה בעלי עובי משתנה ובעלי צינורית אחת או שתיים.

תחילה האזור עובר ניקוי יסודי וכל סביבתו מכוסה בבד סטרילי.

בעזרת אולטראסאונד, הרופא המבצע את הפעולה יראה את הוריד הרצוי בבסיס הצוואר ויאלחש את האזור בדקירה עדינה. לאחר שאזור מאולחש, יחדיר מחט אל הוריד הרצוי ולתוכה יחדיר תיל עדין.

לאחר מכן, יאלחש גם את דופן בית החזה מימין. בדופן בית החזה יבצע חתך זעיר לתוכו תוחדר הצינורית. העברת הצינורית מתבצעת גם היא מתחת לעור.

בשלב זה, על גבי התיל תוחדר צינורית ובעזרת שיקוף יעביר את הצינורית עד למיקום הרצוי. העברת הצנתר מתחת לעור מסייעת למנוע זיהומים. בתום הפעולה הצינורית תישטף וקצה הצינורית ייתפר או יודבק לדופן בית החזה.

צנתרים אלה נועדו לשימוש בינוני עד ארוך טווח כמו טיפולי דיאליזה. יש לשמור על אזור הגישה בדופן החזה נקי ויבש.